top of page

Pazartesi - Cumartesi: 09:00 - 18:00

 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon
 • LinkedIn
 • White Facebook Icon

Supraspinatus Tendonu Yırtığı | Rotator Kaf Yırtığı Nedir?

Supraspinatus Tendonu Yırtığı

Supraspinatus Tendonu Yırtığı, halk arasında Rotator tendon yırtığı olarak da bilinen , omuz ekleminin özellikle rotasyon hareketlerini yapmasını sağlayan omuzdaki 4 rotator kaf tendonlarından supraspinatus adlı tendonun yırtığıdır. Her bir omuzda 4 adet rotator kaf tendonu bulunur. En sık yırtılan tendon supraspinatus tendonudur.


Supraspinatus tendonu yırtıkları, tam yırtık ve tam olmayan yani parsiyel yırtık diye ayrılır.


İçindekiler:

Rotator tendon yırtığı, omuz eklemini hareket ettiren tendonların yırtığıdır. Bunlar 4 adet tendondur. (Supraspinatus, İnfraspinatus, Teres Minor ve Subscapularis) En çok supraspinatus tendonunda yırtık görülürSupraspinatus Tendonu Nedir?

Supraspinatus tendonu omuzda bulunan dört tane rotator kaf tendonlarından biridir. Sırt bölgesindeki kürek kemiğinde başlayıp, omuz başının ön ve dış kısmına yapışır. Rotator kaf tendonları dört tanedir.


Bu dört tendon omuz eklemine destek sağlayıp, omuz ekleminizin geniş bir hareket aralığında hareket etmesini sağlarken aynı zamanda eklemin yerinde durmasına ciddi oranda katkısı olur.


Rotator kaf tendonlarının ana fonksiyonu; omuz eklemi çevresindeki kuvvetleri dengeleyerek omuz ekleminin stabilitesini sağlamalarıdır.


Rotator kaf tendonları 4 tanedir, bunlar;


 1. Supraspinatus

 2. İnfraspinatus

 3. Teres minör

 4. Subskapularis


Supraspinatus Tendonu Yırtığı Nedir?

Supraspinatus tendonu yırtığı omuzdaki rotator manşeti (kaf) oluşturan dört tendondan birinin; supraspinatus tendonunun yırtılmasıdır. Rotator kaf tendonlarından en sık yırtılan tendon supraspinatus tendonudur.


Rotator kaf yırtıkları çoğunlukla tek bir tendonda yırtık olarak görülmekle birlikte, rotator kaf tendonlarını oluşturan supraspinatus, infraspinatus, teres minör ve subskapularis tendonlarından birkaçında da olabilir.


En sık supraspinatus tendonunda yırtık görülürken, ikinci en sık yırtılan tendon subskapularis tendonudur.


Supraspinatus Tendonu Yırtığı Nasıl Olur?

Supraspinatus tendonu yırtığı çoğu zaman genç hastalarda genellikle spor yaralanması sonucunda düşme, bir yere asılı kalma gibi travmatik olaylar nedeniyle olur.


Yaşlı hastalarda ise supraspinatus tendonu yırtığı, tendonda yıllar içinde gelişen yıpranma sonucu olur.

 • Aşırı Kullanım ve Zorlanma: Supraspinatus tendonu, özellikle kolların baş üstü hareketlerinde kullanıldığında omuz hareketlerinde önemli bir rol oynar. Sürekli tekrarlayan hareketler ve aşırı kullanım, tendonun yıpranmasına ve zamanla yırtılmasına neden olabilir. Bu, özellikle boyama, rafları düzenleme veya yüksek yerlere ulaşmayı gerektiren işler yapan kişilerde görülebilir. Aynı durum yüzme ve voleybol sporcularında da olur.

 • Yaşlanma ve Dejenerasyon: Yaşlanma ile birlikte vücudun dokuları zayıflar ve yıpranır. Bu, özellikle 40 yaş üstü bireylerde, supraspinatus tendonunun yıpranmasına yani dejenerasyonuna yol açabilir. Yıpranan tendon iyi iyileşemezse yırtılır. Yaş ilerledikçe, tendon dokusundaki kan akışı azalır, bu da iyileşme kapasitesinin düşmesine ve yırtık riskinin artmasına neden olur.

 • Ani Yaralanmalar: Yere düşme gibi omuza direkt bir darbe alınması veya baş üstünde tutulan elindeki ağırlığın aniden düşürme gibi ani ve zorlayıcı bir hareket sonucu supraspinatus tendonunda yırtık meydana gelebilir. Bu tür yaralanmalar genellikle düşmeler, spor aktiviteleri veya trafik kazaları gibi olaylar sırasında gerçekleşir.

 • Diğer Omuz Problemleri: Omuzdaki diğer sorunlar da supraspinatus tendon yırtığına yol açabilir. Supraspinatus tendonunda tendinozis, akromion kemiğinde kemik çıkıntısı veya omuzun stabilitesini etkileyen diğer durumlar tendon üzerinde ekstra baskı oluşturabilir ve yırtılma riskini artırabilir.

 • Genetik Faktörler: Bazı kişiler, genetik yapıları gereği rotator manşet yırtıklarına daha yatkın olabilirler. Ailede rotator manşet problemleri öyküsü olan kişilerde, bu tür yırtıklar daha sık görülebilir.

Supraspinatus Tendonunda Parsiyel Rüptür Nedir?

Tendonun hepsinin yırtılmayıp bir kısmının yırtıldığı supraspinatus yırtıklarına parsiyel supraspinatus tendonu yırtığı denir.


Parsiyel demek tam olmayan demektir. Yırtığın tendondaki derinliğine bakılarak tam yırtık mı ya da parsiyel yırtık mı olduğu söylenir. Yırtığın tam mı, parsiyel mi olduğu MR görüntüleme ile anlaşılır.


Supraspinatus Tendonu Yırtıklarının Belirtileri Nedir?

Ağrı: Supraspinatus tendon yırtığının en sık görülen belirtisi, omuz ağrısıdır. Özellikle Ağrı omuzun ön ve yan tarafında olup, bazen kolun ortasına kadar hatta dirseğe kadar iner. Ağrı, raftan kitap alma gibi kolun baş üstü hareketlerinde artış gösterir.


Supraspinatus tendon yırtığı olan hastalarda gece ağrısı da olur.


Güçsüzlük: Omuz hareketlerinde güçsüzlük, supraspinatus tendonu yırtığının ağrıdan sonra görülen önemli belirtilerinden biridir.

Rotator Kaf Yırtığı Nasıl Teşhis Edilir?


Muayene ve MRI görüntüleme yöntemi ile teşhis konulur

Supraspinatus Tendon Yırtığı Nasıl Teşhis Edilir?

Omuz ağrısı ile gelen hastanın muayene sonrası yırtıktan şüphelenilirse MR görüntüleme yöntemine başvurulur.


MR görüntülemede yırtığın olup olmadığı, yırtık var ise tam kat yırtık mı, parsiyel yırtık mı, omuzda başka tendonlarda sorun var mı, gibi soruların cevapları da alınır.


Tam Kat Supraspinatus Tendon Yırtığı MR Görüntüsü


Tam Kat Supraspinatus Tendon Yırtığı MR Görüntüsü


Parsiyel Supraspinatus Tendon Yırtığı MR Görüntüsü


Parsiyel Supraspinatus Tendon Yırtığı MR Görüntüsü


Rotator Kaf Yırtıkları Nasıl Tedavi Edilir?


Fizik tedavi ve antiinflamatuvar ilaç tedavisi cerrahi tedaviden önce mutlaka uygulanmalıdır. Eğer semptomlar ortadan kalkıp omuz tam fonksiyona kavuşursa ameliyata gerek kalmaz. Çoğu zaman steroid injeksiyonu semptomatik tedavide kullanılır.

Supraspinatus Tendonunda Tam Kat Yırtık Tedavisi

Supraspinatus tendonu yırtığı tam kat ise yırtık ise tedavide tek seçenek ameliyattır. Tam yırtığın ameliyatsız iyileşme şansı olmadığı gibi ileride yapılacak ameliyatları da zorlaştırabilir. Çünkü tam kat tendon yırtığında, tendonun yırtık olan kısmı lastik gibi bağlandığı yerden ayrılıp uzaklaşır.


Omuz artroskopisi ile supraspinatus tendon yırtıkları ameliyat edilir.

Op. Dr. Utku Erdem Özer’in yaptığı artroskopik supraspinatus tendon tamiri ameliyatı hakkında görüntüler için bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz.


Supraspinatus tendon yırtık ameliyatı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bu linki tıklayabilirsiniz.


Özellikle ileri yaştaki hastalarda, yerinden ayrışmış, kaçmış ve tendonun kas bölümünün eridiği yağlı atrofi geliştiği durumlarda artroskopik tamir ameliyatının başarı şansı düşük olduğundan, bu yaş grubuna ters omuz protezi ameliyatı yapılır.


Ters omuz protezi ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bağlantıya tıklayabilirsiniz.


Supraspinatus Tendonunda Parsiyel Yırtık Tedavisi

Supraspinatus tendonunda parsiyel yırtık tedavisi, ameliyat dışı yöntemler ile başlanır. Ortalama 3 aylık sürede hastanın ağrısı, güçsüzlüğü geçmez ise tamir ameliyatı planlanır.


Parsiyel supraspinatus tendonu yırtığının tedavisinin ameliyat dışı yöntemleri:

 • Ultrason altında PRP, PRGF, kök hücre iğne uygulamaları.

 • Fizyoterapi ve egzersiz yöntemleri ile supraspinatus tendonunun güçlendirilmesidir.


Parsiyel Supraspinatus Tendon Yırtığı Ameliyatı Gerekli Midir?

Özellikle Parsiyel supraspinatus tendon yırtığının öncelikle tedavi ameliyat değildir. Hastanın tedavisine ameliyat dışı yöntemleri en az 3 ay denemek gerekir. Şayet hastanın ağrılarında bir iyileşme sağlanamaz ise, ameliyat planlanır.


Rotator Kaf Yırtıklarında Cerrahi Ne Zaman Gerekir?


Rotator kaf yırtığı, tam kat (full-thickness) ise ve hastanın ağrıları cerrahi dışı yöntemler ile geçmiyorsa cerrahi tedavi mutlaka düşünülmelidir. Ayrıca yırtık tam kat değilse (parsiyel yırtık) fakat %50’den daha fazla kalınlığı içerip, cerrahi dışı yöntemler ile ağrı ve güçsüzlüğü giderilememiş ise cerrahi tedavi planlanmalıdır.

Supraspinatus Tendon Yırtık Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Omuz eklemi etrafında 3-4 adet 1 santimetrelik kesiler ile artroskopik (kapalı) olarak yapılır. Kamera ile omuz eklemine girilip, yırtığın nerde olduğu, büyüklüğü anlaşılır.


Tamir işlemine başlanır. Bu ameliyatta ucunda ipler olan özel vidalar kullanılır. Bu vidalara ankor vidası denir. Ankor vidası kemiğe yerleştirildikten sonra, vidaya bağlı ipler yırtık tendondan geçirilir.


Tendon yırtıldığı kemik üzerine getirilir ve düğüm atılır. Ankor vida sayısı yırtığın durumuna göre 4-6 adete kadar kullanılabilir.


Rotator Kaf Cerrahisi Nasıl Yapılır?


Omuz eklemi etrafında 3-4 adet delik açılarak artroskopik (kapalı) olarak ve fiber-optik kamera ile gerçekleştirilir. Dikiş yırtık olan tendondan geçirilip kopuş olduğu kemiğe (humerus) emilebilen vida (anchor) ile sabitlenir. Minimal invaziv cerrahi yöntemdir.

Ro


Ayrıca Plika sendromu nedir ve nasıl tedavi edilir hakkında daha fazla bilgi almak için plika sendromu nedir yazısına göz atabilirsiniz.


Supraspinatus Tendon Yırtık Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Artroskopik supraspinatus tendon yırtık ameliyatı süresi yırtığın boyutuna, ek başka sorunların olup olamamasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Ortalama bir süre vermek gerekirse 1 ile 2 saat arasında sürer.

Rotator Kaf Cerrahisi Ne Kadar Sürer?


Sıklıkla artroskopik rotator kaf cerrahisi 1 ile 2 saat arasında sürer.Supraspinatus Tendon Yırtık Ameliyatı- Rotator Kaf Cerrahisinden Sonra Nasıl Bir Rehabilitasyon Yapılır?


6 hafta kol askısı (ilk 3 hafta yastıklı olmak üzere) kullanılır. Bu süreçte sarkaç egzersizleri ve masa üstü kaydırma egzersizlerine zamanla başlanabilir. Askı çıkarıldıktan sonra da rehabilitasyon devam eder ve fonksiyonların ve kuvvetin tam kazanılmasıyla sonlandırılır.


Supraspinatus Tendonunda Tendinozis ile Uyumlu Sinyal Artışı Ne Demek?

Supraspinatus tendonunda tendinozis ile uyumlu sinyal artışı, supraspinatus tendonunda inflamasyon veya dejeneratif değişikliklerin olduğunu belirten bir MRI bulgusudur.


Tendinozis, tendonun iltihaplanması veya hasarlanması sonucu oluşan bir durumdur. MRI'da görülen sinyal artışı, tendon dokusunda anormallik olduğunu ve bu bölgede doku hasarının veya inflamasyonun meydana geldiğini göstermektedir.


Sonuç

Supraspinatus Tendonu Yırtığı, halk arasında Rotator tendon yırtığı olarak da bilinen , omuz ekleminin özellikle rotasyon hareketlerini yapmasını sağlayan omuzdaki 4 rotator kaf tendonlarından supraspinatus adlı tendonun yırtığına verilen isimdir.


Ayrıca Supraspinatus Tendonu Yırtığı teşhisi MR görüntülenme sonucu olmaktadır.

Supraspinatus tendonunda parsiyel yırtık tedavisi, ameliyat dışı yöntemler ile başlanır. Sonuç alınamazsa ameliyat tedavisi uygulanır.


Omuz eklemi etrafında 3-4 adet 1 santimetrelik kesiler ile artroskopik (kapalı) olarak yapılmaktadır. Ortalama 1 ile 2 saat arasında sürer. Başarı oranı oldukça yüksektir.

Makalemizi okuduğunuz için teşekkürler.


Dilerseniz utkuerdemozer.com bağlantısından ana sayfaya genel bir göz atabilirsiniz.

Comments


Daha Fazla Bilgi Almak İçin Lütfen Bizimle İletişime Geçin

bottom of page