Whatsapp No: 0532 255 10 51Donuk Omuz Hastalığı

Donuk Omuz veya Adhezif Kapsulitis

Donuk omuz, ağrı ve kısıtlı omuz hareketi ile karakterize bir durumdur. Günümüzde hastalık hala tam olarak anlaşılmamış olsada, omuz kapsülünün kalınlaşmasına ve büzülmesine neden olan inflamatuar bir süreç mevcuttur. Kapsül, omuz eklemini çevreler ve normal bir omuzda yumuşak ve esnektir, böylece omzun geniş bir hareket aralığında hareket etmesine izin verir. Kapsül iltihaplanıp büzüldüğünde, omuz hareketi kısıtlanır ve omuz sertleşir. Kapsül içine gömülü olan omuz bağları da bu nedenle etkilenir, kalınlaşıp, sertleşir. Bu da omuz hareketinde daha fazla kısıtlamaya neden olur.Donuk Omuzun üç aşaması vardır.

Aşama I; 'Donmaya Başlama' aşaması. Bu aşamada omuz çok iltihaplanır ve ağrılı hale gelir ve sıklıkla gece ağrısı rapor edilir. Omuz kapsülü kasıldıkça hareket daha da kısıtlanır. Bu aşama 6 hafta ile 9 ay arasında sürebilir.

Aşama II; 'Donma' aşaması. Bu aşamada ağrı yavaş yavaş yerleşmeye başlar, ancak hareket kısıtlı kalır. Bu aşama 4 ila 12 ay sürebilir.

Aşama III; 'Çözülme'. Hareket yavaşça omuza geri döner. Bu aşamanın süresi değişkendir ancak 6 ila 36 ay arasında sürebilir. Bu aşamanın sonunda bile, omuzun bazı hareketlerinde kısıtlamalar kalabilir.

İltihaplı kapsül omzun sadece bir bölgesiyle sınırlıysa ve bu nedenle omuz hareketlerinin tamamını değil ama bir kısmını sınırlandırıyorsa, duruma genellikle Kapsülit denir. Enflamasyon tüm omuz kapsülünü etkiliyorsa, tüm hareketler etkilenebilir ve bu durum Donuk Omuz olarak adlandırılır.

Donuk Omuzun Nedenleri ve Risk Faktörleri

Donuk omuzun nedeni tam olarak anlaşılamamıştır, ancak esas olarak iki tür vardır. Birincil olan donuk omuz aniden ortaya çıkar ve görünür bir neden yoktur. Hastalığın bu formu, genellikle ikincil bir yapışkan kapsülit olan alternatif forma kıyasla nispeten yavaş gelişir. İkincil donuk omuz, yaralanma gibi belirli bir olaydan sonra, ameliyatlardan (kardiyovasküler cerrrahi gibi) veya uzun süreli hareketsizlikten sonra gelişir.

Donuk omuzla ilişkili risk faktörleri vardır. Hastalıkla olan bağlantılar tam olarak anlaşılmamış olsa da Diyabet, Dupuytren kontraktürü, hipotiroidizm, hipertiroidizm, Parkinson hastalığı, yüksek kolesterol ve kalp hastalığı olan hastaların tümü, donuk omuz geliştirmeye eğilimlidirler.

Donuk omuzda Tanı Nasıl Konulur?

Ağrı ve sertlik semptomları birçok omuz rahatsızlığında yaygındır. Bu nedenle donuk omuz teşhisi ancak dikkatli bir öykü ve muayeneden sonra konulabilir, böylece omuzu da etkileyebilecek diğer durumlar ekarte edilir. İkincil donmuş omuzda, ikinci bir durum mevcut olacaktır ve bu genellikle donuk omuzla sonuçlanan altta yatan durumun yapısını belirlemek için başka araştırmalar yapılmasını gerektirir.

Röntgenler, benzer semptomlarla ortaya çıkabilen kalsifik tendinit ve artrit gibi diğer durumları ekarte etmek için kullanılabilir.

MRG (Manyetik rezonans görüntüsü), donuk omuzu yatkın hale getirmiş olabilecek rotator manşet yırtığı gibi diğer durumları araştırmak için kullanılabilir.


Tedavi

Eklem İçi Kortizol İnjeksiyonu ve Fizyoterapi

Eğer donuk omuz erken safhada yakalanabilirse ultrason eşliğinde yapılacak eklem içi kortizol injeksiyonu ve agresif fizyoterapi ile hastalık ilerlemeden sonlandırılabilir. Bazı hastalarda tek injeksiyon yeterli olamayabilir. 2. Hatta 3. injeksiyonlara ihtiyaç olabilir.

Ağrıyı azaltmak için ağrı kesici ilaçlar, özellikle de NSAİ ilaçlar kullanılabilir. Ancak ağrı kesici ilaçların hareketi aralığını artırma etkisi yoktur.

Fizyoterapi, kaybolan herhangi bir aralığı yeniden kazanmak veya şu anda sahip olduğunuz hareket aralığını korumak ve böylece durumun daha da kötüleşmesini önlemek için kullanılır. Ancak ağrı çok şiddetli ise maalesef fizyoterapiye devam etmek zor olabilir. Fizyoterapinin başarılı olması için genellikle bir ev egzersiz programına da ihtiyaç vardır.

Genel Anestezi Altında Maniplasyon

Hasta ameliyathane şartlarında anestezi alıp, omuz hareketleri dikkatli bir maniplasyonla açılır. Uygulamadan sonra birkaç saat hasta hastanede ağrı kontrolü için tutulur.

Genel Anestezi Altında Maniplasyon uygulamak çoğu hastada yüz güldürücü sonuçlar almamıza sebep olur. Aynı seansta yapılan eklem içi kortizol injeksiyonu hastalığın seyrini değiştirmekle birlikte uygulamadan sonra yapılacak düzenli fizyoterapi çok önemlidir.

Artroskopik Cerrahi ile Gevşetme

Omuzun kontraktürünün artroskopik olarak gevşetilmesi, durumla ilişkili hem ağrıyı hem de sertliği yönetmek için etkili bir yol sunar. Bu işlem omzun önünde ve arkasında iki küçük 1 cm'lik kesi ile gerçekleştirilir. Omuz hareketini kısıtlayan herhangi bir kapsüler kontraktür gevşetilir. Daha fazla eklem hareket açıklığı elde etmek için genellikle aynı zamanda omuzun hafif bir manipülasyonu da yapılır. Ameliyat sonrası bir fizyoterapi programı her zaman tedavinin önemli bir parçasıdır. İlk yaralanmanın rotator manşet yırtılmasını içerdiği ikincil bir adeziv kapsülit durumunda, kombine veya aşamalı bir prosedür gerekebilir.