Whatsapp No: 0532 255 10 51Laterjet Prosedürü

Latarjet prosedürü, tekrarlayan anterior omuz instabilitesi olan hastalarda başarılı cerrahi bir seçenektir

Bir omuz yaralandığında, eklem içindeki birçok yapı hasar görebilir. Sık çıkıkları olan hastalar, bağ yaralanmasına ek olarak kemik kaybı da kaybı geliştirir ve Bankart lezyonu tamiri yeterli olmayıp, Latarjet cerrahisi gerekir. Kemik kaybı, tekrarlayan çıkıklardan sonra, travmatik bir olay sırasında veya doğuştan da kaynaklanabilir.Latarjet operasyonu, üçlü blokaj etkisi adı verilen ve stabilite yaratan üç ana cerrahi prensibi kullanılarak yapılır ve şunları içerir:

Korakoid çıkıntı: glenoid yüzeyin kemik kusurunu düzeltmek için yerinden alınıp glenoidin kemik kaybı olan yerine tespit edilir.

İnferior subskapularis tendonu  ve anterior inferiyor kapsül güçlendirilerek, kol döndürüldüğünde birleşik tendonun ilave anterior stabilite sağlanır.

Eklem Kapsülü, kemik greftine alttan yeniden bağlanır.

Latarjet ameliyatı, önemli kemik kaybı nedeniyle omuz instabilitesi yaşayan hastalarda önemli ve sıklıkla önerilen bir omuz ameliyatıdır.

Ameliyat sonrası yaklaşık 4-6 hafta kol askısı kullanılır. Ameliyattan sonra fizyoterapiye başlanır, amaç eklem hareket açıklığını kazanıp, omuz çevresi kasları güçlendirmektir.

Basketbol, voleybol, yüzme gibi baş üstü sporlara dönüş yaklaşık 4-6 ay arasında olur.