Menisküs Yırtığı Tamiri - Dışarıdan İçeriye (Outside - In) Yöntem ile Tamir

İçindekilerHangi Menisküs Yırtıkları Dışarıdan İçeriye Dikiş Tekniğine Uygundur?

Menisküsün özellikle ön boynuz (anterior horn) yırtıkları ve gövde yırtıklarının dizin ön tarafına yakın olanlar bu tekniğe uygundur.

Dışarıdan İçeriye Menisküs Dikiş Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Menisküs Yırtığı Tamiri

Ameliyat kapalı teknik ile yapılır. Kamera ile menisküslerin ön boynuz yırtıkları doğrulanmasından sonra, yırtığın dikilmesine karar verilir.

Menisküs yırtığının olduğu dizin, yırtığın olduğu tarafa eklem kapsülün hemen üzerinden küçük bir kesi yapılır.

Dıştan içe onarıma başlamak için, yırtığın tam üzerinden kesi yapılan yerden spinal iğne sokulur kamera ile kontrol edilip iğnenin yırtığın tam içinden geçirilmesine özen gösterilir. Daha sonra iğnenin içinden menisküs dikişi geçirilir, kamera ile kontrol edilerek ipin ucu eklem boşluğuna gelecek kadar ilerletilir. Bir başka spinal iğne önceki dikişin hemen yan tarafından benzer şekilde geçirilerek eklemin içindeki boşta olan ipin ucunu yakalayan özel bir ip tutucu ile ip yakalanıp, dışarıya alınır. İpin gerginliği kamera ile görülüp ayarlanır, eklemin dışından düğüm atılır. Bu yöntem ile 2-3 dikiş atılabilir.