Skafoid Kaynamaması

Skafoid Kaynamaması Nedir?


Skafoid kemik, bilek eklemini oluşturan sekiz küçük kemikten biridir. İki sıra küçük bilek kemiği, çok çeşitli bilek pozisyonları ve bizim doğal kabul ettiğimiz hareketler için birlikte hareket eder. Skafoid kemik, bu iki sırayı birbirine bağlar ve bu nedenle bilek stabilitesi ve bilek hareketini koordine etmede özel bir role sahiptir.


Skafoid kemik, el bileği içindeki konumu ve bilek fonksiyonundaki rolü nedeniyle kırılmaya karşı hassastır. Skafoid kemik kırıldığında, çok hassas bir kanlanma yapısına sahip olduğu için düzgün bir şekilde iyileşmeyebilir. İyileşmeyen skafoid kırıkları, skafoid kaynamama olarak adlandırılır. Sonuçta, skafoid kaynamama, bilek hareket kaybına ve sonunda el bileği ekleminde kireçlenmeye yol açabilir.


Skafoid Kaynamama Tanısı Nasıl Konulur?


Skafoid kaynamaması olan hastalar, genellikle daha önce bir bilek yaralanması, özellikle de açık el üzerine düşme öyküsü ile başvurur. Tipik olarak bileğin baş parmak tarafında ağrıları olur ve ayrıca bilek hareketliliği, özellikle bilek ekstansiyonu azalmış olabilir. Skafoid kırıkları ve kaynamamış skafoit kırıkları genellikle el bileğinin röntgenleri ile doğrulanır. Çoğu durumda, en iyi tedavi yaklaşımına karar vermek için özel röntgen testleri de kullanılır. BT taraması, skafoidin kendi üzerine çöküp çökmediğini kontrol etmek için yararlıdır ve kemikte kambur (deformite) adı verilen bir bükülme ile sonuçlanır.


Kaynamamış skafoid kırıklarınada avasküler nekroz adı verilen bir sorun da gelişebilir. Avasküler nekroz, skafoid kemiğin bir kısmı kan akışının kaybı nedeniyle öldüğünde ortaya çıkar. Bu, sonunda parçalanmaya ve kemiğin çökmesine neden olabilir. Varlığı ayrıca skafoidin onarımını çok daha zor hale getirir. MRI taraması, avasküler nekrozu kontrol etmek için yardımcı olur.


Skafoid Kaynamama Tedavisi


Bir skafoid kaynamamasının tedavisi, çeşitli faktörlere bağlıdır. Bir skafoid kırığı iyileşmeyi başaramadığında, zaman çerçevesi değişken olmasına rağmen genellikle el bileği ekleminde nispeten öngörülebilir bir eklem kıkırdak bozulma paterni meydana gelir. Çoğu durumda, skafoid sonunda çöker ve bu da bilek mekaniğinde hareket kaybına ve el bileği kıkırdağında bozulmaya yol açan bir değişikliğe neden olur. Kaynamanın bu sürecin aşamasına bağlı olarak çeşitli tedavi alternatifleri mevcuttur. Belirgin eklem kıkırdağı bozukluğu olmadığı durumlarda, skafoid dizilimini eski haline getirmek ve kemiği iyileştirmek için ameliyat tercih edilir. Bu genellikle bir kemik greftinin yerleştirilmesini ve iğne veya vida gibi bir tür dahili kemik fiksasyonu gerektirir.


Avasküler nekrozlu kaynamamış skafoid kırıkları kemiğin bir kısmı öldüğü için iyileşme konusunda sorunlar görülebilir. Kan akışını sürdürmek için bağlı bir damara sahip kemik greftlerini kullanan son teknikler (vaskülarize kemik greftleri), bu zor koşulları iyileştirme yeteneğimizi geliştirmiştir.


Optimal tedaviye rağmen, bazı skafoid kaynamamaları iyileşmeyebilir.


Son olarak, yerleşik eklem kıkırdak bozukluğu veya başarısız rekonstrüktif çabaların olduğu durumlarda, skafoidi iyileştirmek için cerrahi artık bir seçenek değildir. Bu durumlarda ameliyat, işlevsel bir bilek sürdürmenin yanı sıra ağrıyı iyileştirmeye yöneliktir. Artritin derecesine bağlı olarak, cerrahi, radyal stiloidektomi (lokal bir artritik kemik parçasının çıkarılması), bilek kemiklerinin kısmi füzyonu veya proksimal sıralı sarkektomi (bilek kemiklerinin proksimal sırasının çıkarılması) gibi hareketi yedekleyen teknikleri içerebilir. Artrit bilekte daha yaygın ise tam bilek füzyonu gerekebilir.