Kienbock Hastalığı

Kienbock Hastalığı Nedir?


Kienbock Hastalığı, el bileği ekleminde bulunan 8 adet kemikten birisi olan Lunatum kemiğinin kanlanmasının bozulması sonucu oluşan bir sorundur. El bileğindeki iki sıra kemik vardır: biri ön kola daha yakın olan "proksimal sıra"; diğeri parmaklara daha yakın olan “distal sıra”. Lunatum kemiği, proksimal sıranın ortasındadır. İki sırayı kapsayan skafoid kemiğin yanındadır.


Kienbock Hastalığına Ne Sebep Olur?


Lunatum kemiğinin kanlanmasının bozulması sonucu oluştuğunu yukarıda söylemiştim; bu bozulmanın muhtemelen tek bir nedeni yoktur. Kienbock hastalığının nedeni birçok faktörü içermektedir. Bu faktörler arasında kan kaynağı (arterler), kan drenajı (venöz damarlar) ve iskelet varyasyonları bulunur. Kienbock hastalığı ile ilişkili iskelet varyasyonları arasında;


- Kısa ulna kemiği (ön kolda bulunan iki kemikten biri)

- Lunat kemiğin kendisinin şeklindeki anormalliktir.


Gut, orak hücre anemisi ve serebral palsi gibi hastalıklarla ilişkili bazı vakalar da bildirilmiştir.


Tek bir ciddi travma veya tekrarlanan travma (darbeli cihaz kullanmak zorunda olan çalışanlar), lunatum kemiğine kan akışını etkileyebilir. Genel olarak, yine de Kienbock hastalığının mesleki tehlikelerle ilişkili olduğu düşünülmemektedir. Bununla birlikte, Kienbock hastalığının varlığı travmatik olayların tedavisini ve prognozunu etkileyebilir.


Nasıl Teşhis Konulur?


Kienbock hastalığı olan hastaların çoğunda el bileğinde ağrı vardır. Genellikle doğrudan lunat kemiği üzerinde hassasiyet vardır. Kienbock hastalığının teşhisi öykü, fizik muayene ve röntgenlerle konulur. Teşhisi doğrulamak için bazen özel çalışmalara ihtiyaç duyulur. Lunatın kan kaynağını değerlendirmek için muhtemelen en güvenilir özel çalışma Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI)’dir. Bilgisayarlı Tomografi (BT)’den de yararlanılır.


Kienbock Hastalığının Doğal Seyri Nasıldır?


Kienbock hastalığının ilerlemesi değişkendir ve öngörülmesi zordur. Bazen hastalık çok erken bir aşamada teşhis edilebilir. Bu aşamada sadece ağrı ve şişlik olup röntgen görüntüsü normal olabilir. Hastalık ilerledikçe lunatum kemiğindeki değişiklikler röntgende belirgin hale gelir. Daha fazla ilerleme ile lunat kemiğinde küçük kırıklar oluşur ve kemik parçaları ve çökmeler meydana gelir. Çökme meydana geldikçe, el bileğinin mekaniği değişir, bu da bileğin kendi içindeki eklemlere anormal gerilimler ve aşınmalara neden olur. Kienbock hastalığı, hastadan hastaya farklı seyreder, her vakanın ciddi şekilde kötüleşmiş ve son aşama olan artritik el bileği eklemine ilerlemediğinin bilinmesi gerekir.


Tedavi Seçenekleri Nelerdir?


Tedavi seçenekleri hastalığın ciddiyetine ve evresine bağlıdır. Çok erken aşamalarda tedavi, gözlem veya hareketsizleştirme kadar basit olabilir. Daha ileri aşamalarda, ameliyatın genellikle ön kol veya el bileğindeki çeşitli kemikleri uzatarak, kısaltarak veya kaynaştırarak lunat kemiği üzerindeki yükü azaltmak hedeflenir. Bazen lunatum kemiğini, kemik grefti ile greftleme veya lunatum kemiğinin çıkarılması gerekebilir. Hastalık çok ilerlemişse ve ağrı çok fazla olup hastanın günlük yaşamını etkilemeye başlamışsa el bileği artrodezi (el bileği eklemini dondurma) tercih edilen tedavi olabilir.


Kienbock hastalığının sonuçları ve tedavisi, tutulumun ciddiyetine ve hastalığın ilerleyip ilerlememesine bağlı olarak önemli ölçüde değişir. Hastalık süreci ve tedaviye yanıt birkaç ay sürecektir. Bazen, çeşitli tedavi biçimleri ve hatta birden fazla operasyon gerekli olabilir.